+

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://www.satormix.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői – Dobrocsi Norbert ev. (Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

 

Adatkezelők (honlap üzemeltetők) adatai:

 

Dobrocsi Norbert egyéni vállalkozó

székhely: Budapest, 1141Szilágysomlyó u.39.

adószám: 66888196-1-42

bankszámla szám: 12100011-17862767

nyilvántartási szám: 40386885

e-mail cím: info@satormix.hu

honlap cím: www.satormix.hu

telefonszám: +36 30 875 69 51

 

Dobrocsi Endréné ev.

székhely: 1141 Budapest, Szilágysomlyó u 39.

adószám: 67492376-1-42

nyilvántartási szám: 50313022

Számlavezető bank: Gránit Bank, számlaszám: 12100011-10300576

e-mail cím: info@satormix.hu

honlap cím: www.satormix.hu

telefonszám: +36 30 8756 951 (elérhetőség: munkanapokon 8 és 17 óra között)

 

Csomagküldő rendszer:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.,

Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

E-mail:adatvedelem@gls-hungary.com

Telefon:+36 (29) 88 66 70

 

Név: 24 h Futár Zrt.
Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.

E-mail: 24hfutar @ 24hfutar.hu

Telefon: +36202242424

A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk


A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a vállalkozónak a kiállított számlát 8 évig meg kell
őrizni.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata
közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1), számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
továbbá GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]
A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:
A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám
Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles
megőrizni.

Cégnév:Billingo Technologies Zrt.
Székhely:1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Cégjegyzékszám:01-10-140802, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék cégbírósága
Adószám:27926309-2-41

Az érintettek köre:

A www.satormix.hu honlap felhasználói, megrendelői, továbbiakban Felhasználó.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

Felhasználó adatainak a honlapon történő megadásakor és regisztrációjával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:

Felhasználó vezeték- és keresztneve, szállítási és számlázási címei, elektronikus levelezési címe, telefonszáma.

Az adatgyűjtés célja:

A megrendelések teljesítése, kiszállítása és számlázás. A megrendelés állapotáról, szállításáról, felmerült problémákról, panasz orvoslásáról szóló tájékoztatás eljuttatása Felhasználóhoz, illetve (előzetes feliratkozás után) elektronikus hírlevél küldése.

Adatkezelő az online értékesítési tevékenységével kapcsolatban a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan kezeli, kizárólag a megrendelések és a számvitellel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) teljesítésének érdekében, valamint külön hozzájárulás alapján hírlevél küldés céljából. Felhasználó személyes adatai csak a termék megrendelése és/vagy a honlapon történő regisztráció után kerülnek rögzítésre. Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatkezelő minden elvárható módon védi Felhasználóknak a honlapon kezelt személyes adatait, azokat az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései, Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli.

Felhasználó az oldal használatával, illetve a szolgáltatás igénybevételével a megfelelő tájékoztatást követően előzetes, önkéntesen hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a honlap használatával, illetve a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos felhasználói adatokat az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme, a felületek látogatottsági adatainak generálása, megismerése, az esetlegesen felmerülő hibák, támadási kísérletek észlelése, és elhárítása, továbbá a rendszer használata, illetve a szolgáltatás minél professzionálisabb nyújtása és hatékonyságának növelése, illetve statisztika céljából kezelheti.

Technikai folyamatok automatikus eredményeként Felhasználó külön nyilatkozata nélkül a szolgáltatás igénybevételekor (belépéskor, kilépéskor), a honlapon történő böngészéskor Felhasználó számítógépének adatai automatikusan rögzülnek. Ezek az adatok más személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók.

Adatkezelő Felhasználó adatait csak abban az esetben továbbítja harmadik fél számára, ha az a vásárlás teljesítéséhez szükséges. Adatkezelő munkatársai, partnerei és szolgáltatói titoktartási kötelezettséggel tartoznak. Adattovábbítás a hatósági hivatalok felé csak a törvényi előírások keretében történik. Felhasználó tudomásul veszi, és ezúton felhatalmazza az Adatkezelőt, hogy megrendelése teljesítése érdekében a csomagszállítást végző partnereinek átadja a rendeléshez kiszállításához kapcsolódó személyes adatait.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a Felhasználó törlési kérelméig kerülnek megőrzésre. Adatkezelő a Felhasználó számlázási adatait a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig őrzi meg.

Felhasználó írásban, elektronikus vagy postai levélben kérelmezheti az Adatkezelőnél:

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével a honlap oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Felhasználó korábban elküldött megrendeléséhez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A folyamatban lévő megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezekre vonatkozó módosítást vagy törlést Adatkezelőnél

telefonon vagy e-mailben kérhet.

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor

haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, illetve jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel: +36 (1) 319-14-00.

www.naih.hu/kapcsolat.html

 

 

Kapcsolat

  • info@satormix.hu
  • 06 30 875 69 51 Munkanapokon 8.00-17.00
  • info(kukac)satormix.hu Kizárólag egyeztetéssel

Hírlevél

Viltor - webáruház bérlés és készítés

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.